Certyfikat ISO 9001:2008 z zakresu zarządzania jakościąCertyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiskaCertyfikat BS OHSAS 18001:2007 - z zakresu norm BHPCertyfikat ISO 9001:2008 z zakresu zarządzania jakością

Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.LOKALIZACJA

INWESTYCJA

METRAŻ

-

ILOŚĆ POKOI

-

PIĘTRO

-

CENA DO BRUTTO

CECHY DODATKOWE

mieszkanie z ogródkiem


serwisy dekpol